Méid an Chló

Cúrsaí Cócaireachta

Cúrsaí Cócaireachta

 

Iris Bhreacadh, eag. 30

Is iad na Coistí Gairmoideachais
agus na Comhlachtaí Páirtíochta
a bhunaigh Breacadh.
Is í an Roinn Oideachais agus Scileanna
a mhaoiníonn an tionscadal.