Méid an Chló

Biongó Focal

Nuair a bhíonn 8 focal nó níos mó ar eolas ag foghlaimeoir, is féidir an cluiche seo a imirt leis na focail a chleachtadh.

Clóscríobh na focail anseo

Cuir focal amháin ar gach líne, gan aon spásanna.


Is iad na Coistí Gairmoideachais
agus na Comhlachtaí Páirtíochta
a bhunaigh Breacadh.
Is í an Roinn Oideachais agus Scileanna
a mhaoiníonn an tionscadal.