Méid an Chló

Maidir le Breacadh

Cuireann na Coistí Gairmoideachais

sa Ghaeltacht seirbhís trí Ghaeilge ar fáil
don chainteoir dúchais Gaeilge.


Cuireann siad 
ranganna ar fáil
in go leor ábhar éagsúla, ina measc:

  • scríobh agus léamh na Gaeilge
  • cúrsaí ríomhaireachta
  • líonadh foirmeacha
  • foghlaim le do pháiste
  • cúrsaí cumarsáide.
Cuireann Breacadh leabhair
agus acmhainní eile teagaisc
agus foghlama ar fáil do na ranganna.

Ó am go ham, tugann Breacadh tacaíocht
le traenáil theagascóirí agus
le fógairt seirbhísí agus ranganna chomh maith.

Is iad na Coistí Gairmoideachais
agus na Comhlachtaí Páirtíochta
a bhunaigh Breacadh.
Is í an Roinn Oideachais agus Scileanna
a mhaoiníonn an tionscadal.